Vankilavirkailijain Liitto VVL

Vankilavirkailijain Liitto VVL r.y.

Vastuullista edunvalvontaa jo vuodesta 1895

Edunvalvonta

VVL:n toiminnan tarkoitus

VVL:n säätöjen mukaan liiton toiminnan tarkoituksena on valvoa ja edustaa jäsenistönsä palkkauksellisia, ammatillisia ja yhteiskunnallisia etuja, toimia heidän ammatillisen tasonsa kohottamiseksi sekä virkistysmahdollisuuksien parantamiseksi.

 

Käytännössä palkkauksellinen ja yhteiskunnallinen edunvalvonta pääosin toteutuu keskusjärjestö SAK:n ja pääsopijajärjestö JHL:n toimesta. SAK osallistuu erityisesti yhteiskunnalliseen edunvalvontaan, jonka lisäksi JHL pääsopijajärjestönä solmii osaltaan valtion palkansaajakenttää koskevat virkaehtosopimukset.  VVL puolestaan vastaa alakohtaisten virkaehtosopimusten solmimisesta ja niiden tulkinnasta jäseniä koskevissa erimielisyystapauksissa. Keskeisimmät alakohtaiset edunvalvonnan osa-alueet koskevat palkkausta, sosiaalisia etuja, työaikaa sekä erilaisia rikosseuraamusalan asioita.