Vankilavirkailijain Liitto VVL

Vankilavirkailijain Liitto VVL r.y.

Vastuullista edunvalvontaa jo vuodesta 1895

Jäsenetuudet

Virkaehtosopimuksiin liittyvä neuvonta

Pääluottamusmiehen ja/tai tarvittaessa JHL:n asiantuntijoiden neuvot ves-tulkinnoista ym. asioista.

 

Luottamusmiesten apu ja neuvot

Vankiloiden jäsenosastojen luottamusmiesten apu ja tuki erilaisissa työhön liittyvissä asioissa.

 

Oikeusapu hallituksen päätöksellä

VVL:n hallitus voi myöntää oikeusapua myös niissä tilanteissa, joissa virkamiehet eivät ole oikeutettuja

valtion varoista maksettavaan oikeusapuun.

 

Ansiosidonnainen työttömyysturva

Kaikki VVL:n jäsenet kuuluvat JATTK-työttömyyskassaan. Kassan jäsenmaksu sisältyy

liiton jäsenmaksuun.

 

Omat virkistyskohteet

Viisi omaa virkistyskohdetta eri puolilla maata.

 

VVL:n kalenteri

Liittovakuutus

Lue tarkemman vakuutusehdot klikkaamalla Liittovakuutus linkkiä.

Matkavakuutus 

VVL:n jäsenet sekä alle 20 v. lapset ja lapsenlapset sisältyvät matkavakuutuksen piiriin.


Vapaa-ajan tapaturmavakuutus

VVL:n jäsenet ovat vakuutettuja tapaturman varalta vapaa-ajallaan (9159 € korvausraja), myös asuinympäristössään.

 

Asiakaspalvelu   10 19 19 19

Korvauspalvelu   10 19 18 18

Vahinkopäivystys 0800 13800 (iltaisin ja viikonloppuisin)