Vankilavirkailijain Liitto VVL

Vankilavirkailijain Liitto VVL r.y.

Vastuullista edunvalvontaa jo vuodesta 1895

Jäsenyys

Jäseneksi liittyminen

Liiton jäseneksi voi liittyä Rikosseuraamuslaitoksen palveluksessa työskentelevä henkilö, joka sitoutuu noudattamaan liiton ja sen jäsenosaston sääntöjä. Liittyminen tapahtuu liittymällä työpaikalla jäseneksi työpaikan jäsenosastoon, joita on yhteensä 22 kappaletta eli kaikissa suuremmissa vankiloissa. Jäseneksi voivat liittyä myös ilman ammatillista koulutusta työskentelevät pidempiaikaiset alan koulutukseen hakeutuvat sijaiset. Kesälomasijaisia ei kuitenkaan oteta osastojen jäseniksi. Työpaikoilla jäsenasioita hoitavat pääasiassa jäsenosastojen luottamusmiehet, puheenjohtajat ja sihteerit.

Jäsenmaksut

VVL:n jäsenmaksu on 1% sisältäen työttömyyskassan jäsenmaksun. Jäsenmaksu on SAK:n alhaisin. Jäsenmaksu peritään automaattisesti palkasta sen jälkeen kun täytetty valtakirja on toimitettu työnantajalle.


VVL:n jäsenet ovat samalla JATTK-työttömyyskassan jäseniä. JATTK-työttömyyskassan jäsenmaksu on maksettava myös kaikilta palkattomilta poissaolojaksoilta (esim. äitiysloma, vuorotteluvapaa jne.) Muutoin kassan jäsenyys katkeaa eikä henkilöllä ole oikeutta kassan maksamiin etuuksiin. Kassan jäsenmaksu on 6€/kk. Palkattomilla jaksoilla jäsenen on otettava yhteyttä liittoon kassamaksun maksamiseksi. Liitto tilittää liitolle maksetun jäsenmaksun edelleen kassalle.

Ensikirjautuminen

Kirjautuminen ensi kerran: käyttäjätunnus=syntymäaika (esim. 010756) salasana= on henkilötunnuksen loppuosa (tunnuksen kirjain on aina ISO KIRJAIN) Kun vaihdat omat tunnuksesi, lisää sähköpostiosoitteesi.

Uudet jäsenet saavat tunnukset liitosta kalenterin mukana, tai sähköpostitse.


Unohtuneet  tunnukset, voit tilata liitosta puh.

09-2522 3400, tai pirjo.rode@vankilavirkailija.fi