Jäsenetuudet

 • Virkaehtosopimuksiin liittyvä neuvonta. Pääluottamusmiehen ja/tai tarvittaessa JHL:n asiantuntijoiden neuvot ves-tulkinnoista ym. asioista.

 • Luottamusmiesten apu ja neuvot. Vankiloiden jäsenosastojen luottamusmiesten apu ja tuki erilaisissa työhön liittyvissä asioissa.

 • Oikeusapu hallituksen päätöksellä. VVL:n hallitus voi myöntää oikeusapua myös niissä tilanteissa, joissa virkamiehet eivät ole oikeutettuja valtion varoista maksettavaan oikeusapuun.

 • Ansiosidonnainen työttömyysturva. Kaikki VVL:n jäsenet kuuluvat JATTK-työttömyyskassaan. Kassan jäsenmaksu sisältyy liiton jäsenmaksuun.

 • Omat virkistyskohteet. Viisi omaa virkistyskohdetta eri puolilla maata.

 • VVL:n kalenteri

Liittovakuutus

 • Matkavakuutus. VVL:n jäsenet sekä alle 20 v. lapset ja lapsenlapset sisältyvät matkavakuutuksen piiriin.
 • Vapaa-ajan tapaturmavakuutus. VVL:n jäsenet ovat vakuutettuja tapaturman varalta vapaa-ajallaan, myös asuinympäristössään.
 • Asiakaspalvelu 010 191919
 • Korvauspalvelu 010 191818
 • Vahinkopäivystys 0800 13800 (iltaisin ja viikonloppuisin)
 • Liittovakuutuksen tarkemmat tiedot