Liity jäseneksi

Liity Vankilavirkailijain Liitto VVL r.y:n jäseneksi täyttämällä sähköinen jäsenhakemus ja toimittamalla valtakirja liiton toimistolle. Muista, että sinun tulee sopia jäsenhakemuksen täyttämisestä ja lähettämisestä oman työpaikkasi VVL osaston luottamushenkilöiden kanssa.

Avaa jäsenhakemus tästä

Valtakirja - jäsenhakemuksen liite

Uuden jäsenhakemuksen jättämisen yhteydessä toimitetaan aina valtakirja, jolla vahvistetaan liitolle valtuutus jäsenmaksun perimiseksi palkanmaksun yhteydessä. Tarvitset jäsenhakemuksen liitteenä toimitettavaan valtakirjaan oman allekirjoituksesi lisäksi VVL osaston luottamusmiehen tai puheenjohtajan allekirjoituksen sekä työpaikkasi heha-virkamiehen allekirjoituksen.

Valtakirja tulee toimittaa huolellisesti täytettynä liiton toimistoon postitse tai skannattuna sähköpostin liitteenä. Valtakirjassa tulee aina olla tarvittavat allekirjoitukset.