Muutokset työsuhteessa

Virkasuhteen aikana voi tapahtua erilaisista syistä johtuvia muutoksia, kuten palkaton virkavapaa, vuorotteluvapaa, palkaton äitiysloma ym. Työsuhteen muutoksista ilmoitetaan jäsenalueelta löytyvän muutoslomakkeen avulla.

Työttömyyskassa tarvitsee tiedon kaikista palkattomista jaksoista kassan jäsenyyden säilyttämiseksi. Tällaisesta muutostilanteesta tulee aina ilmoittaa ja varmistaa tiedon kulku myös työttömyyskassaan. Liiton jäsenyyden säilyminen edellyttää jäsenmaksun maksamista myös esim. virkavapauden aikana ansaituista tuloista, viitteellisiä tilisiirtoja jäsenmaksujen maksamiseen voit tilata toimistolta.

Ilmoita liittoon myös eläkkeelle jääntisi, jotta vältytään turhilta tiedusteluilta jäsenmaksujen suhteen. Liitto ei saa eläkkeelle jäännistä tietoa suoraan työnantajalta. Eläkkeelle jäämisen yhteydessä on toimitettava kirjallinen eroamisilmoitus liitosta ja työttömyyskassasta. Eroaminen tulee ilmoittaa sähköpostilla tai kirjeellä, jotka toimitetaan VVL:n liiton toimistoon. Kirjallinen eroamisilmoitus on toimitettava myös muissa tilanteissa kuten silloin, kun poistut rikosseuraamusalan töistä.

Muutoslomakkeelle pääset myös tästä linkistä klikkaamalla

Eläkkeelle siirryttäessa liiton jäsennyys päättyy eläköitymisvuoden lopussa. Liittovakuutus on voimassa jäsenyyden ajan.

Työttömyyskassa Aaria ei myönnä vapautuksia jäsenmaksuista, kaikkien työttömyyskassan jäsenten on maksettava kulloinkin voimassa oleva kassan jäsenmaksu. Eläkkeelle jäävien on ilmoitettava eläkkeelle jäännin ajankohta liittoon, jotta vältytään turhilta jäsenmaksuja koskevilta tiedusteluilta sekä jäsenmaksun maksamiselta Työttömyyskassa Aarialle perustettomasti.

Vuonna 2021 jäsenmaksu on 7 € kuukaudessa.

Muualla töissä olevien tulee ottaa yhteyttä liittoon ja sopia jäsenmaksun maksamisesta 1% bruttopalkasta (sisältää Työttömyyskassa Aarian jäsenmaksun 7 €/kk)

Ansiotyötä vailla olevien jäsenten tulee ottaa yhteyttä liittoon sopiakseen Työttömyyskassa Aarian laskutusperiodista, 3 kk, 6 kk, tai vuosi kerrallaan.